February 2566

🌅🌴🌻🏖️⛵โปรโมชั่นรับ Summer หน้าร้อน ร้อนเอ่ย ร้อนวิชา…มีอาชีพแน่นอน เรียนเพียง 5 วัน 🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ โดนใจที่ใช่ ช่วงเวลาที่เหมาะสม เรียนแล้วมีอาชีพ สร้างรายได้

🌅🌴🌻🏖️⛵โปรโมชั่นรับ Summer หน้าร้อน ร้อนเอ่ย ร้อนวิชา…มีอาชีพแน่นอน เรียนเพียง 5 วัน แป๊ปเดียว แต่ทักษะอาชีพจะอยู่กับเราตลอดไปแน่ๆๆ ((เรียนฟรี มีอาชีพ)) @ ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน (On-site) 🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ โดนใจที่ใช่ ช่วงเวลาที่เหมาะสม เรียนแล้วมีอาชีพ สร้างรายได้ (หลักสูตรประจำเดือนมีนาคม 2566) รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน ❤️หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 📝📱กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ หรือ คลิกตามลิงค์นี้ ได้เลยhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSeLxUGbyqd4va…/viewform 📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ DWF พม24ชม ช่วย24ชั่วโมง

ผู้อำนวยศูนย์ฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ หลักสูตร นักรีวิวปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influence) รุ่นที่ 1 (5 วัน) หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้รุ่นที่ 2 (10 วัน) และหลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (10 วัน) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED จัดโดยสำนักงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน , 10 วันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลักสูตร นักรีวิวปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influence) รุ่นที่ 1 (5 วัน) หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้รุ่นที่ 2 (10 วัน) และหลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (10 วัน) โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับฝึกฯ หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานสถิติด้านครอบครัวจังหวัดตาก แจ้งแนวทางการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนการปฏิบัติการด้านครอบครัว และการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน One Home ภาคเหนือ 17 จังหวัด และชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตรวจราชการ รอบที่ 1)

นที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน One Home ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุย ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ นำมาพัฒนานโยบายให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1)การขับเคลื่อนงาน One home 2) ภารกิจงานตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามกฎกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3)โครงการสำคัญของกระทรวง : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางรายครัวเรือน …

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน One Home ภาคเหนือ 17 จังหวัด และชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตรวจราชการ รอบที่ 1) Read More »

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระเกร็ดความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน