May 2567

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับพม.หนึ่งเดียว จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก โดยมีนายธนะ สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก Read More »

ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากรโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเยาวชนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว หลักสูตร “การจีบผ้าปูโต๊ะ การจัดดอกไม้ และการจัดเบรคอาหารว่าง”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเยาวชนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว หลักสูตร “การจีบผ้าปูโต๊ะ การจัดดอกไม้ และการจัดเบรคอาหารว่าง” ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนชายที่อยู่ระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว จำนวน 15 คน เพื่อเสริมทักษะทางอาชีพ ในงานพิธีการ โอกาสต่างๆ สร้างงาน สร้างอาชีพ ปรับสภาพร่างกายเสริมพลังใจในการอยู่กับสังคมได้อย่างปกติ ณ ห้องชมรมกิจกรรม To Be Number 1 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากรโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเยาวชนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว หลักสูตร “การจีบผ้าปูโต๊ะ การจัดดอกไม้ และการจัดเบรคอาหารว่าง” Read More »

บุคลากร ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life) รุ่นที่ 15” (3 เดือน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ คำคูณเมืองหิรัญ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life) รุ่นที่ 15” (3 เดือน) ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2567 จัดโดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ต่อไป ณ 65 Academy อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บุคลากร ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Beauty for a Better Life) รุ่นที่ 15” (3 เดือน) Read More »

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ เดือนมิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ เดือนมิถุนายน 2567 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ และได้รับการสนับสนุน ชุดกิ๊ฟเซ็ท จากบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 44 ชุด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ เดือนมิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

📍เช็คอิน 3 คาเฟ่ ร้านกาแฟ ในลำพูนบ้านเฮาบอกต่อกาแฟอร่อย รสชาติดี และอีกหลากหลายเมนูน้ำ ขนม ใครผ่านไป ผ่านมาทางนี้ แวะด่วน ✨✨✨

🏪 ร้านติดถนน จอดรถสะดวก เชิญชวนไปช่วยกันอุดหนุนนะครับ❤️นอกจากร้านกาแฟดีๆ อร่อยๆ แล้ว ทั้ง 3 ร้านนี้เป็นผลสำเร็จของการฝึกอบรมอาชีพ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรในการนำไปประกอบอาชีพ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับ จบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง 👉เย็นสบาย คาเฟ่ ร้านกาแฟ ที่มีทั้งเครื่องดื่ม และอาหาร ขนน มาที่เดียวจบครบ ก่อนเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน อย่าลืมแวะกันนะครับโลเคชั่น : https://maps.app.goo.gl/R1usLdF2iM5Jur4o7สอบถามเพิ่มเติมโทร : 080-4963863 👉124 คอฟฟี่ ร้านกาแฟริมทาง จอดสะดวก แวะง่าย ติดถนนใหญ่เส้นแม่แรง เลี้ยวเข้าตรงถนนวัดป่าซางงาม แล้วตรงมา ขนมก็มี กาแฟก็อร่อย ใครขับผ่านไปมาอย่าลืมแวะนะครับโลเคชั่น : https://maps.app.goo.gl/Ky4XWG74yqVDFAqP6เพจร้าน : https://www.facebook.com/profile.php?id=61555743024062…สอบถามเพิ่มเติมโทร : 099-4179266 👉T&G คาเฟ่ กาแฟอร่อย ไอติมก็มี ขนมของกินเล่นก็เพียบ… อยู่ตรงถนน ป่าซาง-ลี้ เข้าไปนิดเดียวถึง ใกล้เมืองลำพูน พิกัดตามโลเคชั่น

📍เช็คอิน 3 คาเฟ่ ร้านกาแฟ ในลำพูนบ้านเฮาบอกต่อกาแฟอร่อย รสชาติดี และอีกหลากหลายเมนูน้ำ ขนม ใครผ่านไป ผ่านมาทางนี้ แวะด่วน ✨✨✨ Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร อาหารไทย (ระยะสั้น 3 วัน)”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตร อาหารไทย” (ระยะสั้น 3 วัน) ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ค. 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูข้าวคลุกกะปิ ข้าวเหนียวมูนมะม่วง ผัดกะเพราหมู ปอเปี๊ยะทอด ข้าวหมูแดงหมูกรอบ และบวดฟักทอง ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการฝึกอบรม ให้โอวาท และมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร อาหารไทย (ระยะสั้น 3 วัน)” Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 หลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 5/2567 ด้วยความร่วมมือกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน หลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 5/2567 ด้วยความร่วมมือกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2567 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการฝึกอบรม ให้โอวาท และมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 หลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 5/2567 ด้วยความร่วมมือกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 5/2567” (ระยะสั้น 1 เดือน), “หลักสูตร อาหารไทย” (ระยะสั้น 3 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 31 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย อาทิตย์ละครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม. Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับพม.หนึ่งเดียว ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) Read More »