July 2565

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2” ระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2” ระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 31 ก.ค. 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูทาร์ตไข่ และบลูเบอร์รี่ชีสพาย ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2” ระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

LOVE MOM เดือนแห่งความรักมอบให้แม่ “รักแม่”….แต่ที่แน่ๆๆ ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพ(ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

LOVE MOM เดือนแห่งความรักมอบให้แม่ “รักแม่”….แต่ที่แน่ๆๆ ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพ(ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” แต่ถ้าหากมาจากต่างจังหวัด คณะกรรมการป้องกันโควิด-19 ของศูนย์ฯ ร่วมพิจารณา) คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewform โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ติดตามข่าวสารของศสค.ลำพูน ได้ที่ เว็บไซต์: https://dwf72.go.th เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/072lpn ช่องยูทูป: https://youtube.com/channel/UC_67nFypOgWXQ50hpqWzDMg Line Official: @935wjojj https://lin.ee/f40raBD

LOVE MOM เดือนแห่งความรักมอบให้แม่ “รักแม่”….แต่ที่แน่ๆๆ ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพ(ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน Read More »

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีดังกล่าว ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางมณีรัตน์ ปัญญกาศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีพระสงฆ์จำนวน 71 รูป และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีดังกล่าว ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 Read More »

จุลสาร072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 116 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (รูปแบบ E-book)

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”

จุลสาร072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 116 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (รูปแบบ E-book) Read More »

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดซอยผมสตรี”

ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน : 60 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดซอยผมสตรี” ได้เรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติออกหน่วยให้บริการ ตัดผม ซอยผม(ฟรี) ในเขตพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา และเขตพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 30 คน

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดซอยผมสตรี” Read More »

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 30 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นสูง”

ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 30 วัน : 180 ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นสูง” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง และประสานความร่วมมือกับอปท.ท้องถิ่น (เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง) อำนวยความสะดวกให้บริการตัดผมฟรี ทุกช่วงวัย ตามแนวทางช่างผมอุ่นใจไร้โควิด-19 ได้แก่ บ้านทุ่งทองกวาว, บ้านทาทุ่งหลวง ในเขตพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และฝึกปฏิบัติภายในศูนย์ รับบริการตัดผมฟรีให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตรจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 49 คน

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 30 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นสูง” Read More »

ประชุมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ RDI for Government Demand ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family Room) ชั้น 12 ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ประชุมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรตัดเย็บผ้าฝ้ายร่วมสมัย” (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บผ้าฝ้ายร่วมสมัย” ระยะสั้น 10 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 27 กรกฎาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากร/ผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับส4 ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรตัดเย็บผ้าฝ้ายร่วมสมัย” (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »