📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

external-gradient-mobile-gradient-others-rabbit-jes-48VIDEO PRESENT..

news ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสด งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่านทางเพจ Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. ” ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง “

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72…