📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน” อ่านเพิ่มเติม
📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น อ่านเพิ่มเติม
🍲ตำหรับวิชาอาหารไทยหาเรียนได้ที่ไหน? มีการประยุกต์ให้เกิดความร่วมสมัยคงความเป็นไทย รสชาติไทย ฝีมือไทย โดย🧑‍🍳เชฟอาหารไทย อ่านเพิ่มเติม
external-gradient-mobile-gradient-others-rabbit-jes-48VIDEO PRESENT..

news ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร อ่านเพิ่มเติม