📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศสค.ลพ.

🗣️ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรร✅หลักสูตรที่(ชอบ)✅โดนใจที่(ใช่)✅(ช่วงเวลา)ที่เหมาะสม……เรียน(ฟรี) มีอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ มีรายได้ 📝กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม
external-gradient-mobile-gradient-others-rabbit-jes-48VIDEO PRESENT..

news ข่าวประจำวัน ศสค.ลพ.