ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 📌 หลักสูตร ขนมอบ เค้ก & คุกกี้ ตามรายชื่อ ดังนี้

📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้(หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน : 60 ชั่วโมง)📌 หลักสูตร ขนมอบ เค้ก & คุกกี้🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

🪅🎯Learning Center สู่ชุมชน “อบต.ข่วงเปา” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ “เศรษกิจแบบพอเพียง” ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข

🪅🎯Learning Center สู่ชุมชน “อบต.ข่วงเปา” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ “เศรษกิจแบบพอเพียง” ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข💕จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2667”ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566(เวลา 08.30 – 16.30 น.)ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโดย : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)🤝บูรณางานความร่วมมือกับ:องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่▶️ กิจกรรมเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน รับแฟ้มเอกสารประกอบการประชุมฯ📌พิธีเปิดการประชุม โดย (นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา …

🪅🎯Learning Center สู่ชุมชน “อบต.ข่วงเปา” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ “เศรษกิจแบบพอเพียง” ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข Read More »

รายงานประจำปี 2566 (Annual Report 2023)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาวน์โหลด PDF 📥

⛄❄️ คุณลุงซานตาคลอส พาไปเรียน(ฟรี) ต้อนรับเดือนธันวาคม ตี้ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน 🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ👍

HO HO HO🧸⛄❄️ คุณลุงซานตาคลอส พาไปเรียน(ฟรี) สอนทำขนมอบ เป็นของฝาก ของขวัญ 🎂🍰🎁และสอนทำก๋วยเตี๋ยว จัดเลี้ยงปาร์ตี้ 🍜 ต้อนรับ Happy New Year 2024 ต้องไม่พลาด มาเรียนตี้ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ👍 โดนใจที่ใช่✅ ช่วงเวลาที่เหมาะสม⌚️ เรียนแล้วมีอาชีพ สร้างรายได้ (หลักสูตรประจำเดือน ธันวาคม 2566) รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน🔵หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน(เรียนจันทร์ – ศุกร์)🎯หลักสูตร ซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว(18 – 22 ธ.ค. 66)เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูสับต้มยำไข่เยิ้ม ก๋วยเตี๋ยวข้อไก่ตุ๋นมะระ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา และก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซ็น🔵หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน(เรียนจันทร์ – ศุกร์)🎯หลักสูตร ขนมอบ เค้ก &คุกกี้รุ่นที่ 1 (12 – …

⛄❄️ คุณลุงซานตาคลอส พาไปเรียน(ฟรี) ต้อนรับเดือนธันวาคม ตี้ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน 🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ👍 Read More »

📝📑โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบ E-book

ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ โดนใจที่ใช่ ช่วงเวลาที่เหมาะสม เรียนแล้วมีอาชีพ สร้างรายได้ โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบ E-book

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ 📌 หลักสูตร ขนมไทยยอดนิยม📌 หลักสูตร ชูซิข้าวปั้นญี่ปุ่น

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน : 60 ชั่วโมง)📌 หลักสูตร ขนมไทยยอดนิยม📌 หลักสูตร ชูซิข้าวปั้นญี่ปุ่น🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

25 พฤศจิกายนของทุกปี รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

25 พฤศจิกายนของทุกปีรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวสื่อสารเป็นภาษาปกาเกอะญอ (ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง) สตรีบ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน จัดทำคลิปโดยกลุ่มแผนงานและวิชาการการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูนhttps://vt.tiktok.com/ZSNaobFP7/ @dwf072lpn 25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ด้วยภาษาชนเผ่าปกาเกอะญอ #ยุติความรุนแรง #ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี #ห้วยต้มลําพูน #ชนเผ่า #ปกาเกอะญอ #ศูนย์สตรีลําพูน #dwf72 #DWF #พม24ชั่วโมง ♬ original sound – dwf072lpn

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีผมเบื้องต้น” ลอลีอัล รุ่นที่ 1

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีผมเบื้องต้น” ลอลีอัล รุ่นที่ 1 (เรียนจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 1 เดือน : จำนวน 120 ชั่วโมง)🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร อาหารเหนือสไตล์ล้านนา” รุ่นที่ 1

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร อาหารเหนือสไตล์ล้านนา” รุ่นที่ 1 (เรียนจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 5 วัน : จำนวน 30 ชั่วโมง)🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร ตัดเย็บ และการสร้าง Pattern เสื้อเบื้องต้น” รุ่นที่ 1

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร ตัดเย็บ และการสร้าง Pattern เสื้อเบื้องต้น” รุ่นที่ 1 (เรียนจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 15 วัน)🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ