December 2565

ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 3 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ สอนการสร้างแบบ และตัดเย็บกางเกงขายาว ณ ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ชั้น 2 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ “โครงการเทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงาน ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ “โครงการเทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การอบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถให้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ได้แก่ “หลักสูตรการทำขนมปังหน้าหมู” “หลักสูตรการทำขนมช่อม่วง” และ“หลักสูตรการทำขนมบัวลอยเสียบไม้” โดยมีนายอนุชา แสงสว่างนายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ในการนี้ ศูนย์ฯ จัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงาน ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพทั้งในสถาบันและในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ “โครงการเทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงาน ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ Read More »

จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 121 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”

จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 121 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Read More »

ส่งคำอวยพร ผ่านสื่อออนไลน์ ถึง ผอ.อ้อม เน้อเจ้า!!

🎀ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน🎀กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว🎀กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)👆ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริต แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานที่🫴❌งดรับ 🫳❌งดให้🎁ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาม “นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่”🔎📱สแกนคิวอาร์โค้ดส่งคำอวยพร ผ่านสื่อออนไลน์ถึง ผอ.อ้อม เน้อเจ้า!! https://line.me/R/ti/g/qAypfT4EDi

ส่งคำอวยพร ผ่านสื่อออนไลน์ ถึง ผอ.อ้อม เน้อเจ้า!! Read More »

ศสค.ลำพูน ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน Hotline 1300 “มีทุกข์ พบปัญหา พม.ลำพูน”

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางมัทนา พิงคะสัน เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 โดยการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม. One Home ของจังหวัดลำพูน “มีทุกข์ พบปัญหา” โทรสายด่วน 1300 เพื่อประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัยของจังหวัดลำพูนทั้ง 8 อำเภอ รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานต่อ ส่งมอบความสุขให้ประชาชน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน Hotline 1300 “มีทุกข์ พบปัญหา พม.ลำพูน” Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ฯ ให้ความรู้พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้กับกลุ่มฝึกอาชีพ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย” บ้านสันหัววัว ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ฯ ให้ความรู้พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ”แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ประจำปี 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ (เป็นผู้แทน) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ประจำปี 2566 ดำเนินการโดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นให้ผู้สูงอายุที่จังหวัดลำพูน พื้นที่เขตอำเภอแม่ทา จำนวน 6 ตำบล เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปเข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และมอบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ”แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ประจำปี 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน Read More »

📢เปิดรับสมัคร หลักสูตรDigital Marketing ขั้นสูง รุ่น 1 หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง)

🗣️ฮัลโหล โจ๊ะ!! เรียนฟรี มีอาชีพ..สุดปัง👍✨หลักสูตรDigital Marketing ขั้นสูง รุ่น 1✨📱💻🛒🛍️👌หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง) เปิดเรียนในวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566📢เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 6 มกราคม 2566 เพื่ออาจารย์ผู้สอนจะโทรกลับไปยืนยันผู้เรียนเตรียมความพร้อม👍โดยมีเนื้อหาหลักที่มุ่งเน้น ให้เปิดความคิด ไอเดียสร้างสรรค์ ในการขายของออนไลน์ได้จริง เห็นผล➡️วางแผนการตลาดออนไลน์➡️วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย➡️สร้าง Content สำหรับการโฆษณา➡️ยิงโฆษณาใน Shopee➡️ยิงโฆษณาใน Facebook⛳️เงื่อนไขของผู้เรียน✅ต้องมีร้านใน Shopee✅ต้องมีเพจ Facebook✅ต้องทำสื่อโฆษณาเป็น (เช่นแต่งภาพโดยใช้ canva)📌ทางศูนย์ฯ ได้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพ เตรียมพร้อมเพื่อให้ผู้ฝึกได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถนำไปใช้ได้จริง *** มีอาหารกลางวันเลี้ยง (และหากท่านเป็นสตรี ไม่สะดวกเดินทางไปกลับ ทางศูนย์มีที่พักให้ฟรี)📝📱กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ หรือ คลิกตามลิงค์นี้ ได้เลยhttps://line.me/R/ti/g/kzYgb_JoZZ📱📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24

📢เปิดรับสมัคร หลักสูตรDigital Marketing ขั้นสูง รุ่น 1 หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (จำนวน 30 ชั่วโมง) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566———————–รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/19mA2fGim-AYckn_qjrYY5Fy-4SvaPFDq/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »