February 2565

ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ครั้งที่ 2 เวทีเสวนา : “เสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนากลุ่มฯ ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 ได้แก่การจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “เสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” และกิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56 คน (11 กลุ่ม) ในการนี้ศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ได้ตรวจ ATK Test ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (รายบุคคล) ผลการตรวจ พบว่าเป็น ลบ (-) 100% ณ ห้องประชุม เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน, 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน (หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน, 10 วัน) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ “หลักสูตรเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก”, “หลักสูตรคลินิกซ่อมผ้า”, “หลักสูตรเตรียมการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สาขาพนักงานนวดไทย)” และ “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ” โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

เรียน “ฟรี” โปรโมชั่นรับซัมเมอร์ เจอหลักสูตรที่ถูกใจ กับคำ “ใช่” สร้างอาชีพได้ มาเรียน(ฟรี)ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

โปรโมชั่นรับซัมเมอร์ เจอหลักสูตรที่ถูกใจ กับคำ “ใช่” สร้างอาชีพได้ มาเรียน(ฟรี)ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูนเรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” เท่านั้น)คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewformโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เรียน 1 เดือน (เสาร์ – อาทิตย์) เปิดเรียน วันที่ 5 มี.ค. 65 “หลักสูตรปักผ้าด้นมือ”เรียน 20 วัน (จันทร์ – ศุกร์) “หลักสูตรตัดผมชาย รุ่นที่ 2” เรียนฝึกอาชีพ …

เรียน “ฟรี” โปรโมชั่นรับซัมเมอร์ เจอหลักสูตรที่ถูกใจ กับคำ “ใช่” สร้างอาชีพได้ มาเรียน(ฟรี)ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน Read More »

เรียน 2 วัน (เสาร์ – อาทิตย์) อาหารว่างรุ่นที่ 2 (โรตี มะตะบะ ขนมดอกจอก กล้วยแขก)(ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร)

เรียน 2 วัน (เสาร์ – อาทิตย์) อาหารว่างรุ่นที่ 2 (โรตี มะตะบะ ขนมดอกจอก กล้วยแขก)โปรโมชั่นรับซัมเมอร์ เจอหลักสูตรที่ถูกใจ กับคำ “ใช่” สร้างอาชีพได้ มาเรียน(ฟรี)ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” เท่านั้น)คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewform โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สรุปบทเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่” ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สรุปบทเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่” ณ บ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ทต.วังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ได้ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) โดยมีนายวิชัย วงศ์บุญมา รองปลัดเทศบาลตำบลวังดิน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังดิน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสั้น 25 วัน )

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสั้น 25 วัน ) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากร/ผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสั้น 5 วัน )

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว “หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสั้น 5 วัน ) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากร/ผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” โดยบูรณาการความร่วมมือกับทีมวิทยากรกระบวนการ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน ได้แก่การบรรยายหัวข้อ เรื่อง “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี และลานม่วนสนามหญ้า ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ผอ.ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรม CSR ส่งเสริมให้องค์กร มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน ในการนี้(นายวรยุทธ เนาวรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ ธรรมจารี ประธานบริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ประธานศูนย์ฯ (CSR) จังหวัดลำพูน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารสำนักงาน บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ (หมูอินเตอร์) ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน