May 2566

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ และแผนการปฏิบัติงานลดใช้พลังงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการดูแลผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการดูแลผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแล้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางการดูแลผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Read More »

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน ร่วมรณรงค์งดสูบหรี่เพื่อครอบครัวสุขสันต์31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน ร่วมรณรงค์งดสูบหรี่เพื่อครอบครัวสุขสันต์31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย” #เลิกสูบบุหรี่ลดเสี่ยง #วันงดสูบบุหรี่โลก #31พฤษภาคม #WNTD2023 #บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย #คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน ร่วมรณรงค์งดสูบหรี่เพื่อครอบครัวสุขสันต์31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย” Read More »

สร้างงาน…สร้างอาชีพ “เรียนฟรี มีอาชีพ” ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน 🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ👍 โดนใจที่ใช่✅ ช่วงเวลาที่เหมาะสม⌚ เรียนแล้วมีอาชีพ สร้างรายได้ (หลักสูตรประจำเดือน มิถุนายน 2566) รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 15 – 20 คน

🌧️☔สายฝน 💞สายใยรัก 🫂สายสัมพันธ์ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน🏡 สร้างงาน…สร้างอาชีพ “เรียนฟรี มีอาชีพ” ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน (On-site) 🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ👍 โดนใจที่ใช่✅ ช่วงเวลาที่เหมาะสม⌚ เรียนแล้วมีอาชีพ สร้างรายได้ (หลักสูตรประจำเดือน มิถุนายน 2566) รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 15 – 20 คน 🔵หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน🎯หลักสูตร Digital Marketing ขั้นสูงรุ่นที่ 2 (12 – 16 มิ.ย. 66)🎯หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้กรุ่นที่ 2 (19 – 23 มิ.ย. 66)🎯หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้รุ่นที่ 1 (19 – 23 มิ.ย. 66)🎯หลักสูตร นวดสปา หน้าใสสร้างรายได้รุ่นที่ 1

สร้างงาน…สร้างอาชีพ “เรียนฟรี มีอาชีพ” ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน 🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ👍 โดนใจที่ใช่✅ ช่วงเวลาที่เหมาะสม⌚ เรียนแล้วมีอาชีพ สร้างรายได้ (หลักสูตรประจำเดือน มิถุนายน 2566) รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 15 – 20 คน Read More »

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ระยะสั้น 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว และเปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลักสูตร ตำ ยำ by 072 รุ่นที่ 2 (5 วัน) ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2566 โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ระยะสั้น 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 Read More »

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำประปี 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนเรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำประปี 2566—————ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม….⏬

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำประปี 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 Read More »

จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 17 ฉบับที่ 126 ประจำเดือน เมษายน 2566

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”

จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 17 ฉบับที่ 126 ประจำเดือน เมษายน 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566———————–ดาวน์โหลดเอกสาร…⏬

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 Read More »