August 2566

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน Read More »

ศสค.ลำพูน ร่วมนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับอาจารย์ปทุมวัลย์ เตโช อาจารย์สาขาวิชาการการจัดการ พร้อมคณาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ามานิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566 ได้แก่นางสาวรัชณิตา ไกรสิทธิ์ นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน Read More »

🔎📱เพียงแค่ Scan (คิวอาร์โค้ด) ก็มีส่วนร่วมโหวตให้คะแนน “หลักสูตรยอดฮิต” ปีงบประมาณ 2567

🔎📱เพียงแค่ Scan (คิวอาร์โค้ด) ก็มีส่วนร่วมโหวตให้คะแนน “หลักสูตรยอดฮิต”เพื่อวางแผนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567[ตั้งแต่วันนี้เป็นไปต้น ถึง 30 กันยายน 2566] มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 072 🏡🏠 “เรียนฟรี..มีอาชีพ”✅เลือกหลักสูตรที่..(ชอบ)✅ตรงกับความสนใจที่…(ใช่)✅ช่วงเวลาเหมาะสมเรียนได้..(ชัวร์)✅จบแล้วมีงานทำ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้..(ชิลล์) สามารถคลิกลิงค์ที่นี่ได้เลย…….https://forms.gle/ELfcrxeQs4t6fTRw5

🔎📱เพียงแค่ Scan (คิวอาร์โค้ด) ก็มีส่วนร่วมโหวตให้คะแนน “หลักสูตรยอดฮิต” ปีงบประมาณ 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ)

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย อาทิตย์ละครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รับชมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 17 ฉบับที่ 129 ประจำเดือน กรกฏาคม 2566

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”

จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 17 ฉบับที่ 129 ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จัดกิจกรรม Workshop ฝึกอาชีพ “หลักสูตรขนมไทยในวรรณคดี” ภายใต้ค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ บูรณาการความร่วมมือกับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จัดกิจกรรม Workshop ฝึกอาชีพ “หลักสูตรขนมไทยในวรรณคดี” ภายใต้ค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยากรโดยเชฟอาหารไทย by พม. ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ขนมจีบไทย (จีบนก) และขนมช่อม่วง ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และครูผู้ควบคุม จำนวนทั้งสิ้น 35 คน บริเวณห้องแผนกอาหารและโภชนาการ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จัดกิจกรรม Workshop ฝึกอาชีพ “หลักสูตรขนมไทยในวรรณคดี” ภายใต้ค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2566 Read More »

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระเกร็ดความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. Read More »

ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมกิจกรรม Train the trainers

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมกิจกรรม Train the trainers จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life โดยมี ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรีจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ คุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้บริหารจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ

ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมกิจกรรม Train the trainers Read More »