June 2566

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูข้าวหมูกระเทียม เนื้อผัดน้ำมันหอย ข้าวกระเพราหมู ไข่ดาว ผัดพริกแกงหมู หมูผัดพริกเผา หมึกผงกะหรี่ ผัดผักรวม ผัดพริกสดหมู ผัดปูราดข้าวผัด ผักคะน้า ผัดซีอิ้ว ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ มาม่าขี้เมาทะเล สุกี้หมูน้ำและแห้ง และได้นำเสนอเมนูอาหารตามสั่งในสไตล์ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อยอด ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น …

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร นวดสปาหน้าใสสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร นวดสปาหน้าใสสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 2 (5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 2 (5 วัน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ได้นำเสนอการทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้กในสไตล์ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อยอด ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ Learning Center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 2 (5 วัน) หลักสูตร นวดสปาหน้าใสสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 52 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ให้การต้อนรับ (นายอนันต์ ดนตรี) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพม. เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ให้การต้อนรับ (นายอนันต์ ดนตรี) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นเชิงประจักษ์ ในโครงการบ้านพอเพียงชนบท ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป และได้ลงเยี่ยมครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับ การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง และมอบบ้านพอเพียงชนบท ณ พื้นที่ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของหน่วยงาน พม. ในจังหวัดลำพูน …

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ให้การต้อนรับ (นายอนันต์ ดนตรี) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพม. เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 6/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ตามโครงการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม. ลำพูน และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตามโครงการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” ณ ตลาดลำพูนจตุจักร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน