September 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่… https://drive.google.com/file/d/16zYumVLwrOeWmcFQX9JjMEysHazVwpxS/view?usp=sharing

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…. https://drive.google.com/file/d/1GikhR__ouDGvHl0Q3FfOr9XQ8tpbFXCs/view?usp=sharing

ประกาศผลการเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่….. https://drive.google.com/file/d/1Tl3CkL6xl9Ebsuapfz58hb-xv2f71zn2/view?usp=sharing

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวง พม. *

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี 2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรกระทรวง พม. ที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งรับราชการมาจนครบเกษียณ และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ นางสาวณะรอง ต๊ะมะโน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส4 ผู้เกษียณอายุราชการ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ในการนี้ท่านอธิบดีกรม สค. คณะผู้บริหาร สค. ได้ร่วมแสดงความยินดีและมุฑิตาจิต พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงพม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนประเด็นการตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนประเด็นการตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการเปิดประชุม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน การพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21“ และนางพัชรี อาระยกูล ปลัดกระทรวงพม. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯดังกล่าว ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 และร่วมมุฑิตาจิต “กตัญญุตา คารวะ” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ และร่วมมุฑิตาจิต “กตัญญุตา คารวะ” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 (นางสาวณะรอง ต๊ะมะโน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส4 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่….. https://drive.google.com/file/d/1WeAL6FEJ0bSFX2mu1JVdA3fg5v-ac-XC/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่….. https://drive.google.com/file/d/1srKxjf7KNHTW25xowqA7dcMLCH7UheqQ/view?usp=sharing

ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน