ข่าวประจำวัน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “ลำพูนไม่ลำพัง…รวมพลังเพื่อคนลำพูน” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนมอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “ลำพูนไม่ลำพัง…รวมพลังเพื่อคนลำพูน” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลำพูน ภาครัฐ และภาคเอกชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “ลำพูนไม่ลำพัง…รวมพลังเพื่อคนลำพูน” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพม.หนึ่งเดียว ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตร ต่อขนตามืออาชีพ รุ่นที่ 2” (ระยะสั้น 5 วัน)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพม.หนึ่งเดียว ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตร ต่อขนตามืออาชีพ รุ่นที่ 2” (ระยะสั้น 5 วัน) Read More »

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือเบื้องต้น (ระยะสั้น 10 วัน) เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 256

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือเบื้องต้น (ระยะสั้น 10 วัน) เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สอนการทำ key cover รูปดอกไม้ ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือเบื้องต้น (ระยะสั้น 10 วัน) เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 256 Read More »

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระความรู้ประเด็นด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น. Read More »

สค.ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม Youth festival : เทศกาลเยาวชนนักจัดการเมือง “ชวนมองชุมชนท้องถิ่น ผ่าน อาหาร อาคาร อาภรณ์ และสุขภาวะ”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม Youth festival : เทศกาลเยาวชนนักจัดการเมือง “ชวนมองชุมชนท้องถิ่น ผ่าน อาหาร อาคาร อาภรณ์ และสุขภาวะ” จัดโดยสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งมีนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนในสังกัดกระทรวงพม.จังหวัดลำพูน ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า ชอปปิ้งมอล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สค.ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม Youth festival : เทศกาลเยาวชนนักจัดการเมือง “ชวนมองชุมชนท้องถิ่น ผ่าน อาหาร อาคาร อาภรณ์ และสุขภาวะ” Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร วุ้นหรรษาแฟนซี” (ระยะสั้น 5 วัน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร วุ้นหรรษาแฟนซี (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่วุ้นกะทิเป็ดน้อย วุ้นผลไม้สด วุ้นคัพเค้กดอกไม้ วุ้นพวงมาลัย และวุ้นหม้อแกงเผือก ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการฝึกอบรม ให้โอวาท และมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร วุ้นหรรษาแฟนซี” (ระยะสั้น 5 วัน) Read More »

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 1 เดือน)

วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ เรื่องการทำสีผม การเปลี่ยนสีผมขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนสีผมให้สว่างขึ้น การเปลี่ยนสีผมให้เข้มลง เรื่องศาสตร์ของสีผม อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำสีและกระบวนการทำสีผมที่ถูกวิธี ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 1 เดือน) Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม” (ระยะสั้น 5 วัน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการฝึกอบรม และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม” (ระยะสั้น 5 วัน) Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เพิ่มเพื่อน App ESS Help me ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร วุ้นหรรษาแฟนซี (5 วัน) และหลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม (5 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 37 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center Read More »