ศสค.ลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และรางวัล 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพม.

วันที่ 22 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 เนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และร่วมแสดงความยินดีกับนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ได้รับรางวัล 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน ระดับกระทรวง พม. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน