ศสค.ลำพูน ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 “มีทุกข์ พบปัญหา” โทรสายด่วน 1300

วันที่ 22 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline1300 โดยการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. One Home ของจังหวัดลำพูน “มีทุกข์ พบปัญหา” โทรสายด่วน 1300 เพื่อประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัยของจังหวัดลำพูน ทั้ง 8 อำเภอ รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานต่อ ส่งมอบความสุขให้ประชาชน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน