บุคลากร ศสค.ลำพูน เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯจังหวัดลำพูน สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์