ประกาศรับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ)

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ)
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่นี่…
https://drive.google.com/file/d/16GcBGwmAU5kVOcYoHjBG-Lz81wFAv4l6/view?usp=sharing