🔎📱สแกนคิวอาร์โค๊ด เสนอความต้องการ เพื่อขอรับการสนับสนุน กิจกรรมการฝึกอาชีพในชุมชน (เน้นให้อ่านหลักเกณฑ์ ทำความเข้าใจให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูล) ตามลิงค์ที่นี่เน้อเจ้า….

🔎📱สแกนคิวอาร์โค๊ด เสนอความต้องการ เพื่อขอรับการสนับสนุน กิจกรรมการฝึกอาชีพในชุมชน (เน้นให้อ่านหลักเกณฑ์ ทำความเข้าใจให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูล) ตามลิงค์ที่นี่เน้อเจ้า….
http://bit.ly/Women_family
🏡ในพื้นที่รับผิดชอบ
👉จังหวัดลำพูน
👉จังหวัดเชียงใหม่
👉จังหวัดแม่ฮ่องสอน
👉จังหวัดตาก
✅รวมกลุ่มให้ได้ตามจำนวน ตรงตามหลักเกณฑ์
✅รวมกลุ่มคุยกัน สนใจอยากฝึกอาชีพอะไร? สร้างอัตลักษณ์เป็นของกลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน ชนเผ่า
✅สรรหาผู้นำกลุ่ม ผู้ประสานงานที่จริงจัง พร้อมเบอร์ติดต่อ
✅เชื่อมประสานกับหน่วยเครือข่าย เพื่อส่งหนังสือมายังศูนย์ฯ

 • หน่วยงาน กระทรวง พม. ในพื้นที่
 • เทศบาล/ อบต.
 • สกร.อำเภอ /จังหวัด
 • วิทยาลัยชุมชน
 • หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
  ✅จัดทำหนังสือราชการมายัง ศูนย์ฯ เพื่อพิจารณา
  (เรื่อง)
 • ขอสนับสนุนจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพในชุมชนระยะสั้น…….วัน
 • ขอสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว
  (เรียน)
  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน
  ✅ติดตามผล ความคืบหน้า
  โทรสอบถาม 053-092420 ต่อ 24
  ครูกิ๊ฟ/ครูนอม/ครูหน่อย
  ที่อยู่ศูนย์ฯ : 279 หมู่ 9 ถ.ลำพูน – ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000