📣💈มาเรียนกันเน้อ อาชีพมาแรง แต่งทรงสุดเท่ห์ ลงทุนน้อย แต่หาเลี้ยงชีพได้ทั้งชีวิต “Barber ตัดผมชาย เสริมการทำสีดูดีมีสไตล์” ต้องมาเรียน (ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน👇👇

📣💈มาเรียนกันเน้อ อาชีพมาแรง แต่งทรงสุดเท่ห์ ลงทุนน้อย แต่หาเลี้ยงชีพได้ทั้งชีวิต “Barber ตัดผมชาย เสริมการทำสีดูดีมีสไตล์” ต้องมาเรียน (ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

🤝โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

💇หลักสูตรตัดผมชาย – ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ 1 /2567 (เรียนจันทร์ – ศุกร์) จำนวน 20 วัน : 120 ชั่วโมง

📌เรียนทฤษฎี กายวิภาคศีรษะ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียน (3 ชั่วโมง)
📌เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ การตัดผมชายเบื้องต้นและการสระ ไดร์ (75 ชั่วโมง)
📌เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ การเปลี่ยนสีผมแบบมืออาชีพ (42 ชั่วโมง)

👉เปิดเรียนวันที่ 13 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566

👫รับผู้สนใจทุกจังหวัด
✅สตรีและครอบครัว ทุกเพศ ผู้ที่ขาดอาชีพ รายได้ สตรีกลุ่มเปราะบาง
✅ผู้ที่รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐ
✅สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
✅อายุระหว่าง 15-50 ปี

🛌มีที่พักฟรี (เฉพาะสตรีเท่านั้น)
🍱จัดเลี้ยงอาหาร(ฟรี) 3 มื้อ
วัสดุฝึกอาชีพ(ฟรี)
💇วิทยากร/ครูผู้สอนระดับมืออาชีพ
🧳🚿สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากลอรีอัลใช้ในการเรียนทั้งหมด
🗞️จบแล้วรับวุฒิบัตร!!!

📱📝กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์เฉพาะ หรือ คลิกตามลิงค์นี้ ได้เลย
https://line.me/R/ti/g/R-yfxGhh52

☎️โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

DWF
พม24ชม
ช่วย24ชั่วโมง