📣💈มาเรียนกันเน้อ อาชีพมาแรง แต่งทรงสุดเท่ห์ ลงทุนน้อย แต่หาเลี้ยงชีพได้ทั้งชีวิต “Barber ตัดผมชาย เสริมการทำสีดูดีมีสไตล์” ต้องมาเรียน (ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน🤝โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

💇หลักสูตรตัดผมชาย – ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ 3 /2567 (เรียนจันทร์ – ศุกร์) จำนวน 20 วัน : 120 ชั่วโมง
📌เรียนทฤษฎี กายวิภาคศีรษะ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียน (3 ชั่วโมง)
📌เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ การตัดผมชายเบื้องต้นและการสระ ไดร์ (75 ชั่วโมง)
📌เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ การเปลี่ยนสีผมแบบมืออาชีพ (42 ชั่วโมง)
👉เปิดเรียนวันที่ 4 – 29 มีนาคม 2567
👫รับผู้สนใจทุกจังหวัด
✅สตรีและครอบครัว ทุกเพศ ผู้ที่ขาดอาชีพ รายได้ สตรีกลุ่มเปราะบาง
✅ผู้ที่รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐ
✅สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
✅อายุระหว่าง 18 – 50 ปี
🛌มีที่พักฟรี (เฉพาะสตรีเท่านั้น)
🍱จัดเลี้ยงอาหาร(ฟรี) 3 มื้อ
วัสดุฝึกอาชีพ(ฟรี)
💇วิทยากร/ครูผู้สอนระดับมืออาชีพ
🧳🚿สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากลอรีอัลใช้ในการเรียนทั้งหมด
🗞️จบแล้วรับวุฒิบัตร!!!
📱📝กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์เฉพาะ หรือ คลิกตามลิงค์นี้ ได้เลย
https://line.me/R/ti/g/wSJK2BChNl
☎️โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ