📣ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง “ครูฝึกอาชีพ หลักสูตรเสริมสวยสตรี”จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,OOO บาท

📣ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง “ครูฝึกอาชีพ หลักสูตรเสริมสวยสตรี”
จำนวน 1 อัตรา (ประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงาน) อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,OOO บาท

📝เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป (ในเวลาราชการเท่านั้น) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่นี่เน้อ……ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…⏬