📣ประชาสัมพันธ์📣 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว​ พ.ศ.​ 2550​ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ​ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน​

ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว​ (ฉบับที่​..)​ พ.ศ.​ ….
โดยสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่​ 16​ ธ.ค.​ 2565​ -​ 16​ ม.ค.​ 2566​ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย โดยสามารถตามคลิ๊ก Link หรือแสกน QR Code ได้เลยค่ะ https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTM2NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ