📣ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
เรื่อง
รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับบริการ)

⬇️ ดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติม