📝📑โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบ E-book

🗣️📣ผู้ใดสนใจสามารถเลือกสรรหลักสูตรที่ชอบ👍 โดนใจที่ใช่✅ ช่วงเวลาที่เหมาะสม⌚️ เรียนแล้วมีอาชีพ สร้างรายได้

📝📑โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบ E-book