🎯Learning Center โมบาย สู่ชุมชน “เทศบาลตำบลหนองล่อง” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข

🎯Learning Center โมบาย สู่ชุมชน “เทศบาลตำบลหนองล่อง” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข
🌱จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2666”
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
(เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
ดำเนินการโดย : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
บูรณางานความร่วมมือกับ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
▶️ กิจกรรมเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป **ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ขอให้ส่วมหน้ากากอนามัย 100%😷
📌พิธีเปิดการประชุม โดย (นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา) นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
📌ชี้แจงแนวทาง “การขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน” ระยะที่ 2 บรรยายภารกิจ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ
📌กิจกรรม Learn & Play กิจกรรม อะไรเอ่ย? Gender หญิง-ชาย พัฒนาสู่สังคมแห่งความสุข Happy society
📌กิจกรรม Learn & Play
กิจกรรม สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดี..เริ่มต้นจากครอบครัว พื้นที่ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง เล่นเกมส์ ตอบคำถามจากบทเรียน (ลุ้นรับรางวัลจากกล่องสุ่ม)
📌กิจกรรมฝึกปฏิบัติ Learning Center วิถีชุมชน “ฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้”
👉“หลักสูตรการทำผัดไทย ตำรับเชฟไทย by พม.”
👉“หลักสูตรการทำน้ำยำซีฟู๊ดเงินล้าน”
📌นำเสนอผลงาน เสริมทักษะอาชีพ เทคนิคการจัดจานผัดไทยให้ถ่ายภาพน่าอร่อย จัดเซตน้ำยำซีฟู๊ดให้น่ารับประทาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนะนำช่องทางการตลาดแนวใหม่
💻📂สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติมจากลิงค์นี้เน้อ
https://drive.google.com/…/1RA6-abHPl…/view…