เอาโทรศัพท์มือถือ📱มา “จู้” ตี้…คิวอาร์โค้ด สแกน“แบบสอบถามการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปี 2566” เพื่อนำข้อเสนอแนะ

เอาโทรศัพท์มือถือ📱มา “จู้” ตี้…คิวอาร์โค้ด🔲 เท่านั้นเน้อ ก็ได้มาฮ่วมกั๋นทำ 📝“แบบสอบถามการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปี 2566” เพื่อนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง เป็นแนวทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ ต่อไป
🎏จัดทำโดย กลุ่มแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
👆สามารถคลิกลิงค์ที่นี่ได้เลย เพื่อตอบแบบสอบถามเน้อ…….
https://forms.gle/o3QWeL7u8AKNhfvd7