เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” เท่านั้น)

?เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site?⛑️ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” เท่านั้น)
?คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewform
?โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

??ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน, 1 เดือน

??ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน, 1 เดือน (เสาร์ – อาทิตย์)

??ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 20 วัน, ,25 วัน และ 2 เดือน