“เป็นอีกหนึ่งองค์กร เพื่อการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ(ฟรี) ฝึกอบรมอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ อยู่รอดได้ในยุคโควิด-19”

เปิดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ช่วยเหลือคนตกงาน จ.ลำพูน 18-7-65

…ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นในขณะนี้ ทำให้หลายคน ต้องตกงาน ซึ่งการเข้าไปฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อนำความรู้มาประกอบอาชีพก็ถือเป็นหนึ่งในทางรอด โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ ให้สามารถเข้าเรียนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามจากรายงานคุณเกษม แซ่กือ

ภาพ/ข่าว…ทีมศูนย์ข่าวภาคเหนือ

#ThaiPBSNorth #ThaiPBS #ThaiPBSNews #โควิด19 #ตกงาน #ค่าครองชีพ #จับตารอบทิศ