เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมารณ 2565
ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้ (5 วัน)” เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท้องฝาย จังหวัดลำพูน