เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในเขตพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ได้แก่ “หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(กล้วยและถั่วลิสง)” ณ บ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ “หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง)” ณ บ้านห้วยน้ำริน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่