เปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” รุ่นที่ 2 (จำนวน 70 ชั่วโมง) เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง

🧑‍🦽🧑‍🦯เ💯ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำนวน 70 ชั่วโมง) เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site😷⛑ ปีงบประมาณ 2565 เปิดเรียน 20 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566
✅หลักสูตรได้รับการรับรองจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ระยะเวลาจำนวน 70 ชั่วโมง) ภาคทฤษฎี/ภาคฝึกปฏิบัติ โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและสาธารณสุข ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสำนักงานสาธารสณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนลำพูน
(รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 20 คน)
👆คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeLxUGbyqd…/viewform…
📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ