เปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” รุ่นที่ 1/2565 (จำนวน 70 ชั่วโมง)

?‍??‍??ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” รุ่นที่ 1/2565 (จำนวน 70 ชั่วโมง) เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site?⛑ ปีงบประมาณ 2565 เปิดเรียน 23 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2565
✅หลักสูตรได้รับการรับรองจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ระยะเวลาจำนวน 70 ชั่วโมง) ภาคทฤษฎี/ภาคฝึกปฏิบัติ โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและสาธารณสุข ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน (รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 20 คน)
?คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewform
?โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ