อธิบดีกรม สค. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี 72 พรรษา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจินตนา จันทร์บำรุง) เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง โดยใช้มาตรฐานการดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว” เน้นระบบ Coaching พี่เลี้ยงให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ทั้ง 4 จังหวัด ณ ห้องประชุมของศูนย์เรียนรู้ฯ

ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นางอรียาพร อรุณเนตร) นำคณะเยี่ยมชม “ปาแอ่วศูนย์ฯ” ได้แก่ ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจเสริมพลังบวกให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ฝึกอาชีพกับศูนย์ฯ ชมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ (ระยะสั้น 1 เดือน) หลักสูตรขนมไทยออเจ้าชาววัง (ระยะสั้น 5 วัน) และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (จำนวน 330 ชั่งโมง) ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร Learning Center และชมอาคารเฮือนฮัก072 ห้องเรียนเสมือนจริงการเรียนฝึกอาชีพหลักสูตรเครื่องดื่ม หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ และชมผลิตภัณฑ์สินค้าจากการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน และภายในชุมชน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน