ส่งคำอวยพร ผ่านสื่อออนไลน์ ถึง ผอ.อ้อม เน้อเจ้า!!

🎀ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
🎀กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
🎀กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
👆ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริต แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานที่
🫴❌งดรับ 🫳❌งดให้
🎁ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาม “นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่”
🔎📱สแกนคิวอาร์โค้ด
ส่งคำอวยพร ผ่านสื่อออนไลน์
ถึง ผอ.อ้อม เน้อเจ้า!! https://line.me/R/ti/g/qAypfT4EDi