ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 💐ขอแสดงความยินดี💐นางพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ประธานคณะกรรมการบริหาร สนาม กัซซัน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน💐ขอแสดงความยินดี💐นางพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ประธานคณะกรรมการบริหาร สนาม กัซซันอขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประเภทจังหวัด
เนื่องในวันสตรีไทยประจำปี 2566