ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน ร่วมรณรงค์งดสูบหรี่เพื่อครอบครัวสุขสันต์31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน ร่วมรณรงค์งดสูบหรี่เพื่อครอบครัวสุขสันต์
31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ประจำปี 2566“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”

#เลิกสูบบุหรี่ลดเสี่ยง
#วันงดสูบบุหรี่โลก
#31พฤษภาคม
#WNTD2023
#บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
#คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า