ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรคุณธรรม (ระดับต้นแบบ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🗞️🎀ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรคุณธรรม (ระดับต้นแบบ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก…นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

จัดโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
#เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง
#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน