ศสค. เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การตรวจราชการรอบที่ 1)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การตรวจราชการรอบที่ 1) โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงพม. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง และ One Home พม.จังหวัด 17 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 15 – 18 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย ในการนี้ ข้าราชการทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้ารับฟังการประชุมฯดังกล่าว ซึ่งได้รับสัญญาณการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting มายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน