ศสค.ลำพูน ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง เยี่ยมบ้านกลุ่มสตรีและครอบครัว ของกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ”


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง เยี่ยมบ้านกลุ่มสตรีและครอบครัว ของกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ” ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน