ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อตรวจติดตามงานการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ (นายกิตติ อินทรกุล) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อตรวจติดตามงานการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ และเยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ของจังหวัดลำพูน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้พาเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ได้แก่ หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ลอรีอัล) รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 20 วัน), หลักสูตร วุ้นหรรษาแฟนซี (ระยะสั้น 5 วัน) และหลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม (ระยะสั้น 5 วัน) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน