ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับเจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ คุณไพเราะ แสนมงคล พร้อมคณะ เครือข่าย “ผะญ๋าล้านนา” จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้มอบหนังสือ “สัมผัสล้านนา” เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาให้กับการฝึกอาชีพ หลักสูตรอาหารและโภชนาการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ คุณไพเราะ แสนมงคล พร้อมคณะ เครือข่าย “ผะญ๋าล้านนา” จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้เล็งเห็นความสำคัญภารกิจ กิจกรรม โครงการ การขับเคลื่อนของศูนย์ฯ ด้านการฝึกอาชีพหลักสูตรอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้จริง มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ ได้แก่ หลักสูตรสุดยอดอาหารล้านนา หลักสูตรอาหารไทย 4 ภาค หลักสูตรอาหารไทยฝรั่งนิยม หลักสูตรอาหารตามสั่งสร้างรายได้ และหลักอาหารฟิวชั่นคาเฟ่ เป็นต้น จึงได้มอบหนังสือ “สัมผัสล้านนา” ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานการสื่อสาร โดยได้แรงสนับสนุนทางปัญญาและ ความคิดสร้างสรรค์จากศิลปิน ปราชญ์ล้านนา นักวิชาการท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และความทรงจำท้องถิ่น เกี่ยวกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนเมือง ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะชมผลิตภัณฑ์ สินค้า เฮือนฮัก๐๗๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ลำพูน