ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับอธิบดี กรม สค. พร้อมคณะ และ ผู้แทนจากบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อร่วมหารือประเด็นการฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย และนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำปาง ร่วมหารือประเด็นการฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย ร่วมกับบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการงานร่วมกันอย่างมีทิศทางสู่เป้าหมายความสำเร็จเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ ท่านผู้อำนวยศูนย์ฯ พาคณะเยี่ยมชมห้องเรียนฝึกอาชีพแผนกเสริมสวยสตรี แผนกตัดผมชาย และท่านอธิบดี กรม สค. ได้ให้กำลังใจแก่ผู้เรียนฝึกอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ Eco Print”