ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากร บรรยายพร้อมสาธิต ฝึกปฏิบัติ หัวข้อเรื่อง “การผลิตสื่อเบื้องต้น” ระยะสั้น 3 วัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำพูน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากร หัวข้อเรื่อง “การผลิตสื่อเบื้องต้น” ในระหว่างวันที่ 15วันที่ 18 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำพูน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำสื่อ คลิปวีดีโอ เทคนิคการถ่ายทำวิดีโอ พร้อมตัดต่อการนำเสนอให้น่าสนใจ ในการนี้ แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ด้านหน้า) อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน