ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากรฝึกอาชีพ “อบรมส่งเสริมด้านอาชีพการทำอาหารว่างให้กับผู้ต้องขัง รุ่นที่ 2”

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดย เชฟอาหารไทย by พม. เป็นวิทยากรฝึกอาชีพ “อบรมส่งเสริมด้านอาชีพการทำอาหารว่างให้กับผู้ต้องขัง รุ่นที่ 2” (การทำสลัดโรล) ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังที่พ้นโทษตามกำหนดโทษในหมายศาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน