ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ “โครงการเทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ “โครงการเทศบาลพบประชาชน” เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมการฝึกอาชีพได้แก่ “หลักสูตรขนมสอดไส้ประยุกต์” “หลักสูตรบานาน่าคัพเค้ก” “หลักสูตรคาราเมลคัสตาร์ดเค้ก” และ”หลักสูตรปั้นขลิบ” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแฝก จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมีนายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายอนุชา แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก คณะผู้บริหารเทศบาล ในการนี้ ศูนย์ฯ จัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงาน ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพทั้งในสถาบันและในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่