ศสค.ลำพูน เป็นวิทยากรกิจกรรม คิด ดี ออแกไนท์ (Kid Dee Organize) กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง “การจีบผ้า การจัดดอกไม้ และการจัดเบรค” ภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูและเสริมพลังเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นวิทยากรกิจกรรม คิด ดี ออแกไนท์ (Kid Dee Organize) กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง “การจีบผ้า การจัดดอกไม้ และการจัดเบรค” ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2566 ภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูและเสริมพลังเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนที่อยู่ระหว่างฝึกอบรมจำนวน 15 คน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ เทคนิค วิธีการจีบผ้า รูปแบบลายต่างๆ จัดดอกไม้ใช้ตกแต่งสถานที่ งานพิธีการ โอกาสต่างๆ สร้างงาน สร้างอาชีพได้ ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่