ศสค. ลำพูน เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) “หลักสูตรการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) จัดฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์” ในระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2565 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลทากาศ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยมีนางสาวภาวนา ญาณะโรจน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเกาะทราย ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน