ศสค.ลำพูน เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (2วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) “หลักสูตรการทำขนมไทยประยุกต์” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (2วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) จัดฝึกอบรมอาชีพ“หลักสูตรการทำขนมไทยประยุกต์” ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลหนองหอย จำนวนทั้งสิ้น 22 คน โดยมีนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่