ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ในการบริหารงานในองค์กร” และ “หลักสูตรการออกแบบสื่อ Infographics กับการสื่อสารให้โดนใจ” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 (สสว.9) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน