ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร และพัฒนาทักษะการทำงานกับผู้ใช้บริการของบุคลากร โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สค. และผู้ร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง