ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของรัฐ จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน